Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

cytatacyta
2727 59b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 03 2018

cytatacyta
5957 cca7 500
Reposted fromsavatage savatage viainto-black into-black
cytatacyta
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viainto-black into-black
cytatacyta
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainto-black into-black
cytatacyta
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight vianaiwna naiwna

April 21 2018

cytatacyta
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
cytatacyta
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę.
— Jacek Walkiewicz
cytatacyta
Kiedy się na kimś mścisz, to w zasadzie mówisz mu najlepszy komplement. To tak, jakby powiedzieć komuś: "Miałeś tak wielki wpływ na moje życie, że muszę się odwzajemnić. Muszę wpłynąć na twoje życie tak głęboko, jak ty na moje''.
— Augustus Hill, "Oz", 4x11
cytatacyta
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć jak cudowny jest świat.
— William Wharton "All"
cytatacyta
0585 9be9 500
Janusz Korczak
cytatacyta
0993 4d9a
cytatacyta
0655 a0e9 500
cytatacyta
4900 1e59

March 14 2018

cytatacyta

Foolish girl,

You turn away from the world because you believe the mistakes you have made are tattooed all over your body and that is all the world can see; marks of shame you cannot wipe clean no matter how many years you scrub your skin until no more blood can seep from your pores still stained with filth and sin.

You turn away from the world because you believe you are defined by your past, by the choices you made when there were no other choices; that you are bound to the girl you once were by the invisible ropes still tied around your hands and feet, held in place by words of shame that will never deliver you from their grasp.

You turn away from the world because you believe you are not deserving to hold your head high and look it in the eye; that you carry a scarlet letter upon your forehead that will blind those who dare to look your way, and you cannot stand to see the way they turn their face from your tainted humanity.

You forget, foolish girl.

You forget what you have survived.

You forget you fought alone against the world when your hands were too small to defeat the weight of it, and so you took it on as your own even though it almost crushed you.

You forget you were betrayed by those who should have protected you and so you barricaded yourself behind hard edges and sharp corners and promised to never trust or need another again.

You forget the way love was shown as abuse and abuse was shown as love and the shame you were forced to carry because of the way you longed to be loved even when that looked like abuse.

You forget you sat alone in a room filled with despair as your hands shook and blood trailed down your wrist and in that moment when you could have chosen death, you chose life.

You forget you have every reason to be hard, but you choose to remain soft. You have every reason to hate, but you choose to show mercy. You have every reason to cast judgment, but you choose to speak grace. You have every reason to f*ck this world the way it has f*cked you, but you choose to heal it instead.

You forget you have survived what most people never could.

Foolish girl, you are not foolish at all.

You are a warrior.

You are strength. You are bravery. You are courage. You are hope. You are light. You are truth. You are love. You are survival. You are kindness. You are wisdom. You are redemption. You are transformation. You are revolution.

And most of all, you are worthy.

To love, and to be loved.

You just need to believe it.

— Kathy Parker
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe viazabka zabka
cytatacyta
Jak bardzo jestem szczęśliwa, nie doświadczając już tych wzruszeń, które, jak mi się kiedyś wydawało, składają się na szczęście.
— Virginia Woolf, Chwile wolności. Dziennik 1915–1945.
Reposted frommhsa mhsa viainto-black into-black
cytatacyta
Reposted fromgruetze gruetze viainto-black into-black
cytatacyta
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viainto-black into-black
cytatacyta
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainto-black into-black

February 10 2018

cytatacyta
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath – Listy do domu
Reposted fromzabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl