Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

6836 fee5 500

vegan-yums:

Pumpkin, spinach and walnut spaghetti / Recipe

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaciarka ciarka

September 15 2017

1233 98fe 500
Reposted fromtwice twice viaciarka ciarka

September 10 2017

cytatacyta
7729 6a35 500
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek

September 01 2017

cytatacyta
Reposted fromFlau Flau viaciarka ciarka

August 10 2017

cytatacyta
Stalker Castle, Scotland
Reposted frombethgadar bethgadar viacorvax corvax

August 08 2017

cytatacyta
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaciarka ciarka
cytatacyta
Lata rozpadają się na miesiące, miesiące na dni, dni na godziny, minuty na sekundy, a sekundy przeciekają. Nie złapie pan. Przecieka. Ucieka. Czym jestem? Jestem pewną ilością sekund — które przeciekły. Rezultat: nic. Nic.
— W. Gombrowicz, "Kosmos"
Reposted fromciarka ciarka

July 30 2017

cytatacyta
Nie lubiła książek i filmów z budującym przesłaniem, wzniosłych scenariuszy, w których okazywało się, że fantastycznie mieć zespół Downa (jej słowa). Że miłość zwycięża chorobę. Że chory znika jak mistrz Yoda. Bez sikania, odleżyn, środków przeciwbólowych. Nigdy nie przyjmowała rutynowych pocieszeń. Kurtuazyjnych sformułowań wypłacanych drobną monetą. Nie znosiła eufemizmów. Kiedyś, w czasach, gdy paczek z papierosami nie kalały jeszcze ostrzegawcze napisy, przyłapała swojego pacjenta na paleniu.  - Teraz mi pani powie, że to niezdrowe - westchnął.  - Nie - zaprzeczyła. - Powiem, że od tego dostaje się raka. 
— M. Wicha, "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"
Reposted fromciarka ciarka

July 15 2017

cytatacyta
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops vianaiwna naiwna

July 11 2017

cytatacyta
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viainto-black into-black
0043 80b2 500

amidstsilence:

| early morning |

shop

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainto-black into-black

July 09 2017

cytatacyta
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viayanek yanek

July 07 2017

cytatacyta
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vianaiwna naiwna

July 05 2017

cytatacyta
Advertising for LEGO in 1981. 
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viayanek yanek

June 25 2017

cytatacyta
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainto-black into-black
cytatacyta
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl