Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

cytatacyta
There’s much more to true belonging. Being ourselves means sometimes having to find the courage to stand alone, totally alone. It’s not something we achieve or accomplish with others; it’s something we carry in our heart. Once we belong thoroughly to ourselves and believe thoroughly in ourselves, true belonging is ours.
— Brené Brown

August 01 2018

cytatacyta
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba vianaiwna naiwna

July 22 2018

cytatacyta
"Ciało ma swoją osobną dziką duszę, która ożywa tylko wtedy, gdy jest się w ruchu, gdy biega się i skacze, gdy się walczy i wygrywa. I gdy ta dusza ożywa w mięśniach, w stawach, w płucach, we krwi pędzącej przez serce, wtedy się dopiero czuje, jak cudownie przyjemne jest samo istnienie i jak ono świeci w nas kosmicznym światłem."
— Anna Janko

July 21 2018

cytatacyta
Q: What tips do you have for gaining more confidence, be it in writing or appearance or anything?
Tarryn Fisher: First you have to repair the damage you’ve already done to your own self image. For years you’ve compared yourself to others, set goals and quit them, and chose to focus on negative thoughts and feelings about yourself. You’ve listened to other people’s opinions about you and have taken them to heart. It takes a while to undo all of the work you’ve put into damaging the way you feel about yourself. Let’s take one thing at a time. 
Comparing: it’s not always a bad thing. However when women compare it’s usually to say how much they don’t have that someone else does. Comparing can be healthy. You can choose not be jealous but rather inspired. If someone has the life you want, the husband, the career, the looks—you can use them as GOALS. You may not have what you want, but everything is attainable. Jealousy is bitterly complacent. Ambition is movement. It’s a mindset switch. 
Goals. We set ourselves up for emotional failure when we constantly set goals and don’t follow through with them. You’re telling yourself over and over that you can’t. You’re creating a cycle of defeat that will affect the way you see yourself. Set smaller more realistic goals and follow through. Whether it’s working out, writing a book, going back to school, doing art etc. Each time you prove to yourself that you can trust yourself you’ll gain confidence. Each goal met will help you set larger goals. It’s training your mind to know that you can, or at least that you tried your damnedest. 
You can’t let other people’s opinions affect the way you see yourself. How other people see you is merely a reflection of how they see the world. If they tell you you’re going to fail it’s probably because they see the world as a precarious unfair place. If they don’t make you a priority it’s probably because they’re self involved and don’t know how to love someone other than themselves. If someone makes you feel like you’re not pretty, enough, not rich enough, not smart enough it’s because they place emphasis on these things in their own lives. That makes them shallow not right. Seeing the reason behind why people treat you poorly helps you to know that it’s really not you, it’s them. Once you know it’s not your flaws but theirs that are affecting you, you’ll be free. 
Listen to the critics. Decide if there’s room for improvement. Work hard to like yourself. Mute and Live. 
Reposted frommefir mefir viainto-black into-black
cytatacyta
Sometimes with family, we aren’t allowed out of the boxes we were placed in when we were small. 
— Tarryn Fisher & Willow Aster, Jackal
Reposted frommefir mefir viainto-black into-black
cytatacyta
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
cytatacyta
2207 a786 500
Reposted fromAlcea Alcea viainto-black into-black

June 03 2018

cytatacyta

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem.
Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne”
— A. Zagajewski
Reposted fromwwannie wwannie

May 29 2018

nursery:

one of my favorite sensations is when you can feel the ocean nearby without seeing it

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaciarka ciarka

May 26 2018

1796 2c27
Reposted fromSkydelan Skydelan viazabka zabka

May 13 2018

cytatacyta
2727 59b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 03 2018

cytatacyta
5957 cca7 500
Reposted fromsavatage savatage viainto-black into-black
cytatacyta
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viainto-black into-black
cytatacyta
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainto-black into-black
cytatacyta
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight vianaiwna naiwna

April 21 2018

cytatacyta
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
cytatacyta
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę.
— Jacek Walkiewicz
cytatacyta
Kiedy się na kimś mścisz, to w zasadzie mówisz mu najlepszy komplement. To tak, jakby powiedzieć komuś: "Miałeś tak wielki wpływ na moje życie, że muszę się odwzajemnić. Muszę wpłynąć na twoje życie tak głęboko, jak ty na moje''.
— Augustus Hill, "Oz", 4x11
cytatacyta
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć jak cudowny jest świat.
— William Wharton "All"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl