Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

cytatacyta
7376 35a8
Reposted fromyanek yanek

April 21 2017

najlepsze w chwili obecnej jest to, że człowiek nie będzie jej musiał przeżywać drugi raz.
— l. parkkinen / ty pierwszy, max
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
cytatacyta
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viaciarka ciarka

April 16 2017

cytatacyta
When you realize that no one really knows what they are doing and that everyone is doing the best they can according to their own level of consciousness, life gets a lot easier.
— Carl Sagan
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viaciarka ciarka

April 06 2017

cytatacyta
"Człowiek najchętniej rozmawia ze samym sobą. Według mnie, nawet kiedy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą".
— Wiesław Myśliwski

March 22 2017

cytatacyta
- Mądrość polega na tym, że można w umyśle zmieścić dwie sprzeczne idee? 
- Tak. Że mogę przekroczyć ponad sprzecznością. Kiedy to zrozumiałem, to się okazało, że to jest bardzo budujące. Nagle poczułem się zwolniony z obowiązku wyjaśniania wszystkiego, rozstrzygania i dowodzenia. Poczułem, że mam prawo do tego, aby myśleć czasem niechlujnie, stronniczo, w imię czystej przyjemności myślenia, a nie w imię wyniku, który ma przyjść. Obraz świata musi mieć w sobie trochę bałaganu, bo musi być przedmiotem wewnętrznego sporu. Wystrzegałbym się zgodności wszystkiego ze wszystkim

Wiesław Łukaszewski w rozmowie z Justyną Dąbrowską
— Justyna Dabrowska “Nie ma się czego bać. Rozmowy z mistrzami”
cytatacyta
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted byAcidovsky Acidovsky
cytatacyta
Pogarda dla mniejszego i słabszego jest najlepszą obroną przed ujawnieniem własnego poczucia niemocy, jest przejawem odciętej słabości. Ten, kto jest naprawdę silny, zna swoje poczucie słabości i nie musi demonstrować mocy przez upokarzanie innych.
— Alice Miller

March 21 2017

cytatacyta
Mam w sobie głębokie poczucie, że jeśli ktoś jest bogaty wewnętrznie, ma dużą wyobraźnię i wrażliwość, to wystarczy mu czasem podróż do kuchni i przeżyje więcej, niż ktoś, kto zobaczy słonia na safari.

https://wemen.pl/rafal-bryndal-o-kobietach-i-samotnosci/
— Rafał Bryndal
Reposted bykajetryn kajetryn
cytatacyta
9854 d999
cheese?
Reposted fromPsaiko Psaiko viaxal xal

March 09 2017

cytatacyta
6125 a760
Reposted fromMiziou Miziou viamegustonanista megustonanista
8680 bb6a

audreysparkle:

did-you-kno:

If you want to leave a comment on the website NRKbeta, you have to take a quiz first. The Norwegian news site requires commenters to display basic understanding of an article before they can give their opinion on it. The goal is to discourage “rant mode” and foster more positive, productive, and informed conversations among the readers. Source Source 2

Daily mail needs this for real

Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce
cytatacyta
Po paru miesiącach smutku mogę wreszcie odetchnąć z ulgą. Twoje odejście uświadomiło mi, czego na pewno nie chcę od relacji, jak dużo warta jest moja przyjaźń, jak dużo jestem warta ja sama, przebywanie ze mną, a nie to, co komuś daję. Teraz chcę po prostu pobyć z ludźmi i zobaczyć, co z tego będzie. Bez spiny, że to musi być na całe życie, bo inaczej nie ma sensu. Bez obowiązku bycia opoką i matką teresą zawsze i wszędzie, kosztem własnych potrzeb. Kurwa, już nigdy w życiu nie zgodzę się na relację z tak zachwianą dynamiką dawania i brania. W końcu zaczęłam się cenić. Twoje odejście to najlepszy prezent, jaki dostałam od Ciebie w ciągu tych 10 lat.

March 08 2017

cytatacyta
7755 7dec
Reposted fromSzczurek Szczurek viapamparejra pamparejra
cytatacyta
1037 612a
Reposted fromundine undine viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
cytatacyta
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

senseitive:

Don’t disconnect with yourself in order to connect with someone

Reposted fromhorrified horrified viaciarka ciarka

March 03 2017

cytatacyta
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"

February 26 2017

cytatacyta
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapsychoviolet psychoviolet

February 22 2017

cytatacyta
Ciężko mi napisać albo wstawić tu cokolwiek. Nie czuję, żeby to miejsce było moje. Nie czuję łączności ze sobą sprzed dwóch lat.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl