Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

cytatacyta
Ciężko mi napisać albo wstawić tu cokolwiek. Nie czuję, żeby to miejsce było moje. Nie czuję łączności ze sobą sprzed dwóch lat.

February 18 2017

cytatacyta
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viapimpmyheart pimpmyheart

June 14 2015

cytatacyta

780/2015

Piosenka - Krzysztof Kamil Baczyński

Znów wędrujemy ciepłym krajem, 
malachitową łąką morza. 
(Ptaki powrotne umierają 
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowoszarych łąkach 
niebo rozpina płynność arkad. 
Pejzaż w powieki miękko wsiąka, 
zakrzepła sól na nagich wargach.

A wieczorami w prądach zatok 
noc liże morze słodką grzywą. 
Jak miękkie gruszki brzmieje lato 
wiatrem sparzone jak pokrzywą.

Przed fontannami perłowymi 
noc winogrona gwiazd rozdaje. 
Znów wędrujemy ciepłą ziemią, 
znów wędrujemy ciepłym krajem.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid vianaiwna naiwna
cytatacyta
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viapimpmyheart pimpmyheart
cytatacyta
cytatacyta

June 08 2015

cytatacyta
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viapimpmyheart pimpmyheart

June 03 2015

3801 8adb 500

tougherthantimber:

animal-factbook:

Elephants requires hugging before going to sleep. Scientists have not found out why the animal craves the act but reports say that sometimes they would stay awake for hours if a hug is not given.

I love elephants so much.

Reposted fromkattrina kattrina viaciarka ciarka
cytatacyta
4435 4e1a
Wrocław
cytatacyta
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska
Reposted fromsomethingmore somethingmore viapeasorela peasorela
cytatacyta
cytatacyta
Moja mama, która nie miała już żadnej wiedzy i straciła większość wspomnień, wyrażała tylko swoje emocje.

Uczyła nas, jak możemy rozmawiać bez słów: trzymać się za ręce, przytulić, pogłaskać. Jak cieszyć się życiem poprzez skupianie się na tym, czego doświadczamy: obserwować lecącego ptaka i być nim totalnie zafascynowanym. Pamiętam, gdy siedziałem z nią przy ognisku i wpatrywaliśmy się w płomienie, ona była tym tak zafascynowana, jakby widziała to pierwszy raz.

Dlatego doświadczanie demencji mojej mamy było dla mnie większym przeżyciem duchowym niż kilka lat spędzonych na medytacji transcendentalnej.

Alzheimer przychodzi z bardzo ważnymi egzystencjalnymi pytaniami: jeśli tracisz swoją pamięć i umysł, to co pozostaje? Czym jest nasze życie, dusza, człowieczeństwo?

Jakkolwiek by to nazwać, odpowiedź brzmi: pozostaje wiele, przede wszystkim uczucia.
— David Sieveking, "Wszystko dobre, co przynosi Alzheimer", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 07.03.15
Reposted from1923 1923 viaciarka ciarka

September 04 2014

cytatacyta
6130 f330
Reposted frombutterbeer butterbeer viaciarka ciarka

August 05 2014

cytatacyta
9920 c578 500
Cheese Pancakes With Chocolate Filling
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viapimpmyheart pimpmyheart
cytatacyta
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
cytatacyta
Reposted fromyarmus yarmus viaciarka ciarka
cytatacyta
7242 a1f2 500
Reposted fromikari ikari vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
cytatacyta
Im dłużej żyję
tym częściej 
odpowiadam 'nie wiem'
na proste pytania
— Mirosław Welz
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi vianaiwna naiwna
5005 16e1 500

kawaiimistake:

xelethaine:

mori-girl-life:

Saying Hello to the Dragon.

That is a fucking forest spirit and nobody will make me believe otherwise.

image

Full image here

Reposted fromDoctorweird Doctorweird viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl