Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2020

cytatacyta
7457 3e00 500
Justyna Dąbrowska
"Nie ma się czego bać. Rozmowy z mistrzami.
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaciarka ciarka

January 02 2020

0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viaciarka ciarka
Sponsored post
feedback2020-admin

November 23 2019

cytatacyta

October 18 2019

cytatacyta
9353 1fc6 500
Mark Strand, przełożyła Agnieszka Kołakowska 
Reposted fromciarka ciarka
cytatacyta

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
cytatacyta
3462 8e7a 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaciarka ciarka
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous vianaiwna naiwna
cytatacyta
5583 7385 500
Czasy się zmieniają, slogany te same, part. 2
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaciarka ciarka

July 21 2019

cytatacyta
5448 89fa 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black

July 12 2019

cytatacyta

Świat nie potrzebuje już więcej ludzi sukcesu. Planeta Ziemia rozpaczliwie potrzebuje więcej ludzi pokoju, uzdrowicieli, odnowicieli, gawędziarzy i kochających każdego rodzaju. Potrzebuje, żeby ludziom żyło się dobrze. Potrzebuje ludzi z moralną odwagą, chcących podjąć wysiłek stworzenia świata bardziej ludzkim i przyjaznym dla jego mieszkańców. A te wartości mają mało wspólnego z sukcesem w znaczeniu, w jakim definiuje go współczesna cywilizacja."

— ~ David W. Orr, pisarz, aktywista ekolog, naukowiec, profesor akademicki
Reposted fromrudosci rudosci viaciarka ciarka
cytatacyta
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaiwna naiwna
cytatacyta
5210 6f8e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianaiwna naiwna

June 17 2019

cytatacyta
A dziś, przeżyłeś czy przeistniałeś ?
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viainto-black into-black

June 15 2019

cytatacyta
6277 5d44 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black
cytatacyta
5223 4472
- przydział -
Zukav Gary, Francis Linda - "Serce duszy. Świadomość emocjonalna."
Reposted fromstonerr stonerr viainto-black into-black
cytatacyta
Reposted fromshakeme shakeme viainto-black into-black
7425 783c
Reposted fromjhaesus jhaesus viainto-black into-black

June 13 2019

cytatacyta
2102 3416 500
Reposted fromfiurka fiurka viayanek yanek

May 17 2019

cytatacyta
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka

May 06 2019

cytatacyta
1801 efd3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...